Utopia Social
Mødested for unge og
voksne i Fredericia
Formandens Beretning


WYSIWYG Web Builder
Kulturcaféen   •   Danmarksgade 32   •   7000 Fredericia
Støttemedlem
Der er mulighed for at støtte foreningen som støttemedlem, der kun giver tale- og stemmeret på generalforsamlingen og ikke de samme fordele, som et almindeligt medlem.

Dette medlemsskab er på 100,- kr. årligt
Her finder du formandens beretninger fra de forgangne år.

Formandens Beretning (2012)

Formandens Beretning (2013)

Formandens Beretning (2014)

Formandens Beretning (2015)