WYSIWYG Web Builder
Kulturcaféen   •   Danmarksgade 32   •   7000 Fredericia
Formålet med foreningen og kampagnen


Formålet med foreningen er at lave aktivitets tilbud til unge over 15 og voksne. For at det kan lykkedes og blive godt, bliver vi nød til at have et fælles mål. Derfor har vi opstillet nogle visioner, missioner og strategier. Dette er ment som et redskab og et fælles mål for arrangørerne at følge og for spillerne at vide, hvad vi gerne vil opnå. Den anden grund til at der er opstillet en vision, mission, værdier og strategi er for at sponsorer m.f. kan se, hvad de støtter.

Vi laver aktiviteter som falder udenfor de normale sociale grupper og sportsgrene, hvor vores primære aktivitetsarrangementer er live rollespil og et ugentligt mødested for ensomme unge og voksne.

Vi lægger vægt på aktiviteter med social hygge og plads til kreativitet, hvor vi tilbyder hjælp i form af egen viden eller instruktører til weekendarrangementer. Derudover så er målet også at tilbyde folk kørelejlighed til fællesaktiviteter udenfor Fredericia, hvad enten det er at tage til rollespil hos andre foreninger, køre en tur i en dyrepark eller tage til foredrag, der kan gavne foreningens medlemmer og brugere.
Foreningens vision
Visionen for Utopia er at skabe et værested, hvor fantasien og kreativiteten kan udfoldes. Dette gøres ved at inddrage medlemmerne, så de får medindflydelse og samtidig hjælper de drivende kræfter i foreningen.

• Utopia skal være særpræget og adskille sig fra tilsvarende tilbud.
• Utopia skal være relevant for en veldefineret målgruppe i en rimelig tid ud i fremtiden.
• Utopia skal kunne opfange og tilpasses til relevante udviklinger og ændringer i samfundet.
• Utopia skal bruge folks personlige færdigheder for at opnå idégrundlaget og missionen.
Foreningens mission
At tilbyde borgere i Fredericia og omegn nogle aktivitetstilbud, hvor alle kan udfolde deres kreativitet og personlige udvikling. Dette opnås ved at give deltagerne et fælles mål og fælleskab. Det skal være sjovt og givende både for arrangørerne, såvel som deltagerne.

• Utopias målgruppe er alle med interesse for rollespil samt social hygge, og der er plads til alle typer mennesker.
• Utopias produkt er oplevelser og fællesskab, men det unikke er at alle er med til at skabe dem - for sig selv og hinanden.
• Utopia giver oplevelser og derved støtter den personlighed udvikling.
• Utopia giver personlige færdigheder, som kan bruges på arbejdsmarkedet.
Utopias strategi
At give medlemmerne og deltagerne medbestemmelse i aktiviteterne, da det giver ejerskabsfornemmelse og dermed et bedre resultat. Det årlige kontingent bruges til at købe ting til opbevaring af foreningen materialer, til PR og ting, der gavner foreningens tilbud til medlemmerne og brugerne.

• Vi vil opnå vores mål gennem spørgeskemaer/afstemninger på Facebook.
• Bruge ledelses- og planlægningsværktøjer samt kurser, der styrker arrangørernes kompetencer.
• Vi vil gøre brug af medlemmernes kompetencer inden for deres område, så de får medejerskab i foreningens aktiviteter.
• Vi vil hjælpe medlemmerne med at blive bedre til at skabe ting med deres hænder og fantasi gennem særlige weekendarrangementer.
• I stedet for at købe det vi har behov for, vil vi lave eller bygge det selv, hvis vi har tiden, evnerne og midlerne til det.


Vores fremtidsmål er
• Visionen for arrangørerne er, at give dem nogle værktøjer og viden omkring planlægning og udførelse af arrangementer.

• Visionen for spillerne er, at det skal give personlig udvikling, hvor der skubbes til nogle grænser.

• Målet er at alle skal kunne skabe ting med deres hænder og fantasi.

• Målet er at få mere end 50 folk, der deltager til rollespil eller Utopia Social. 
Utopia Social
Mødested for unge og
voksne i Fredericia