Medlemsskab


Medlemsskabet for foreningen Utopia er 150,- kr. årligt. Som medlem af foreningen for man en række fordele, der kan ses her. Vi arbejder på at gøre listen længere.

• Rabat på foreningens arrangementer
• Førsteret til foreningens lånetelte
• 5 kr. rabat til fællesmad om onsdagen (normalpris: 25 kr.)
• Prioritet ved tilmelding til Puntumarrangementer
• Gratis deltagelse i foreningens workshops

For at blive medlem skal du udfylde følgende formular og vælge hvilket medlemsskab, du ønsker. Da den skal underskrives af dig og evt. værge skal vi enten have en fysisk til et af vores arrangementer eller elektronisk scannet ind og sendt til bestyrelse@utopialive.dk

Betaling kan gøres kontant efter aftale med kassereren til et af vores arrangementer (send en mail til ovenstående adresse) eller via overførsel til vores konto:

Bank: Spar Nord
Reg. Nr.: 9196
Konto nr.: 4578906083


Husk at skrive dit navn, så vi ved hvor pengene kommer fra!
WYSIWYG Web Builder
Kulturcaféen   •   Danmarksgade 32   •   7000 Fredericia
Støttemedlem
Der er mulighed for at støtte foreningen som støttemedlem, der kun giver tale- og stemmeret på generalforsamlingen og ikke de samme fordele, som et almindeligt medlem.

Dette medlemsskab er på 100,- kr. årligt
Utopia Social
Mødested for unge og
voksne i Fredericia